תקנון החזרות

תקנון החזרות cscart

מדיניות זו מסדירה רכישת התוכנה והשירותים דרך אתר האינטרנט של CS-cart.co.il ותחומי המשנה שלה. אנא קרא אותו בזהירות כפי שהוא מגדיר את זכויותיך ביחס לרכישות שלך, כוללים מגבלות וסייגים חשובים. ביצוע הזמנה אתה מהווה את הסכמתך, כי מדיניות זו חלה גם על הזמנה שלך.

כללי

אם אתה לא מרוצה לחלוטין ממערכת CS-Cart / Multi-Vendor  אתה יכול לקבל את כספך בחזרה על המונחים ותנאים המפורטים להלן. 

רישיון CS-Cart / Multi-Vendor
- יש לך זכות לקבל החזר כספי מלא בתוך 30 ימים לאחר יום הרכישה של רישיון עבור מערכת. אין החזר כספי לאחר תקופת החזר הסתימה.
- ההחזר עשוי לחול רק על רישיון ראשון שנרכש דרך האתר CS-cart.co.il אם ברשותך יותר מרישיון אחד, אין החזר כספי.
- הכסף שלך יוחזר רק פעם אחת. אם אתה קונה רישיון CS-Cart/Multi-Vendor אחר במועד מאוחר יותר, רישיון זה לא יהיה כפוף לבקשת החזר.
- כל רכישה של התוכנה במחיר הנחה/מבצע אינה ניתנת להחזרה.
רישיון CS-Cart לויטרינה נוספת
- אין החזר כספי
שירות התקנת והגדרת מערכת
- עלות שירות ההתקנה תוחזר במלואו כל עוד
(א) לא התחלנו את תהליך ההתקנה לפני בקשת החזר
(ב) השרת של הלקוח אינו עומד בדרישות המערכת ולא ניתן לבצע ההתקנה .
שירות תמיכה טכני
- סכום ההחזר יחושב כהבדל בין נקודות תמיכה טכני שנרכשו בין נקודות תמיכה טכני ששמשו על ידי לקוח.
דוגמא, אם 25 נקודות מתוך 50 כבר בילו, סכום ההחזר יהיה 50% מעלות חבילת 50 נקודות תמיכה טכני, אם אין נקודות שבילו, עלות חבילה תוחזר במלואו, ואם כל נקודות תמיכה טכני כבר בילו, אין החזר כספי.
שידרוג רישיון
- אין החזר כספי
שעות פיתוח
- אנו מכינים אפיון תכני מסודר עם הסכמה של כל הצדדים לכן לא ניתן להחזר כספי
מודולים והרחבות
- יש לך זכות לקבל החזר כספי מלא בתוך 14 ימים לאחר יום הרכישה של רישיון עבור מודול הרחבה. אין החזר כספי לאחר תקופת החזר הסתימה.

נוהל החזר כספי

כל פניות בבושא החזר יש להגיש בדואר אלקטרוני cscartisrael@gmail.com או באמצעות טופס יצירת קשר באתר בקשות בטלפון אינן מתקבלות.
החלטה לבקשת החזר כספי נעשה בתוך אחד או שניים ימי עסקים .
אם ההחזר אושר, המשתמש חייב להסיר את כל העותקים של מערכת CS-Cart/Multi-Vendor או כל העותקים ולא להשתמש במערכת, אלא אם כן רישיון אחר נרכש.