_accessebility
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמת אתר לעיוורים
 • התאמה לעוורי צבעים
 • התאמה לכבדי ראיה (שחור)
 • התאמה לכבדי ראיה (לבן)
 • הדגשת כותרות
 • תיאור לתמונות
 • חסימת הבהובים
 • תצוגה רגילה
 • _transform_headers
 • גופן קריא
 • חלונית הגדלת הטקסט
 • בטל נגישות

תחילת עבודה
 • רישיון

  חלונית להזנת רישיון לאחר התקנה

 • שם החנות ופרטי ליצירת קשר

  הגדרת שם חברה, כתובת ופרטי ליצירת קשר

 • כיצד לסגור את החנות

  כיצד לסגור את החנות ללקוחות ולא למנהל

 • שחזור וגיבוי

  שחזור וגיבוי נתונים

 • כיצד להתקין הרחבה/מודול חדש

  תהליך התקנה הרחבה/מודול חדש

 • כיצד להתקין עיצוב חדש

  כיצד להתקין עיצוב חדש

  תהליך התקנה עיצוב חדש


שיטות משלוח ושיטות תשלום
 • שיטות משלוח

  הדגרת שיטות משלוח

  שיטות משלוח והגדרת מחיר משלוח לפי משקל, כמות, מחיר או אזור

 • שיטות תשלום

  הגדרת שיטות שתלום

  הגדרת פייפל ,הזמנת טלפוני, עברת בנקאי וכו'