מערכות תשלומים וסליקה


מיד לאחר התקנת מערכת מסחר אלקטרוני CS-Cart כוללת יותר מ -80 ספקי שירות סליקה. כדי להתחיל להשתמש באחד מהם, תצטרך ליצור חשבון בחברת סליקת אשראי לעיבוד תשלומים ולהזין את פרטי המשתמש שלך עבור שיטת תשלום בפנל ניהול של CS-Cart. לאחר כל הגדרות הנדרשות ינתן לעבד תשלומים בזמן אמת .

רשימה מלאה של מערכות תשלום משולבות

2Checkout
www.2checkout.com
Alpha e-Pay [Greece]
www.alpha.gr
Amazon Payments [US]
payments.amazon.com
Assist*
www.assist.ru/eng/
Atos
www.atosworldline.com
AuthorizeNet.Aim
www.authorize.net
CardSave Hosted
www.cardsave.net
ChronoPay
www.chronopay.com
CM CIC [France]
www.cic.fr
CRE Secure
www.cresecure.com
DataTrans
www.datatrans.ch
DirectOne (part of the SecurePay group) [Australia]
www.directone.com.au
DIBS
www.dibspayment.com
DPS PX Access
www.paymentexpress.com
DPS PX Post
www.paymentexpress.com
ECHO (Intuit Payment Solutions)
www.echo-inc.com
eMerchantPay
www.emerchantpay.com
eNETS
www.nets.com.sg
ePDQ (Barclaycard) [UK]
www.barclaycardbusiness.co.uk
ESTpay
www.est.com.tr
eWAY
www.eway.com.au
eWAY Direct Payment
www.eway.com.au
eWAY Direct Payment (Rapid API)
www.eway.com.au
eWAY Responsive Shared (Rapid API)
www.eway.com.au
eWAY Shared Payment
www.eway.com.au
FirstData Connect
www.firstdata.com
FRIbetaling
www.fribetaling.dk (not supported by Twigmo)
FuturePay
www.futurepay.com
Gate2Shop
www.g2s.com
HSBC
www.hsbc.co.uk
iDeal Basic (ING)
www.ideal.nl
iDeal Buckaroo
www.buckaroo.nl
Innovative Gateway
www.innovativegateway.com
iTransact Split Form
www.itransact.com
iTransact Standard Form
www.itransact.com
KupiVKredit*
www.kupivkredit.ru
Merchant Warrior
www.merchantwarrior.com
Nochex
www.nochex.com
Ingenico Payment Services [ex Ogone Direct]
payment-services.ingenico.com
Ingenico Payment Services [ex Ogone Web]
payment-services.ingenico.com
Payer [Sweden]
www.payer.se
Pay4Later
www.pay4later.com
PayBox
www.paybox.com
PayFlow Pro
www.paypal.com
PayJunction
www.payjunction.com
PayLeap
www.payleap.com
Payment21
www.payment21.com
PayPal
www.paypal.com
PayPal Advanced
www.paypal.com
PayPal Pro
www.paypal.com
PayPal Express
www.paypal.com
PayPoint (ex MCPE)
www.paypoint.net
PayPoint (SecPay XML)
www.paypoint.net
Paysite Cash
www.paysite-cash.com
PayTrace
www.paytrace.com
PlatiDoma*
www.platidoma.ru
ProxyPay3 EuroBank
www.eurobank.gr
QIWI Wallet*
www.qiwi.ru
QuickBooks Merchant Service
https://payments.intuit.com
RBK Money*
www.rbkmoney.ru
Realex Payments Redirect
www.realexpayments.com
Realex Payments Remote
www.realexpayments.com
Robokassa*
www.robokassa.com
RocketGate
www.rocketgate.com
Sage Payment Solutions (ex Verus)
na.sage.com
SagePay Direct [UK]
www.sagepay.com
SagePay Form [UK]
www.sagepay.com
SCB [Thailand]
www.scb.co.th
ServiRed [Spain]
www.servired.es
SP Plus
www.spplus.net
Skrill eWallet (ex Moneybookers)
www.skrill.com
Skrill QuickCheckout (ex Moneybookers)
www.skrill.com
Sofort banking
www.payment-network.com
Thaiepay [Thailand]
www.thaiepay.com
Total Web Solutions Pay Page
www.totalwebsolutions.com
Virtual Merchant
www.myvirtualmerchant.com
VseVKredit*
www.vsevkredit.ru
WebMoney*
www.webmoney.ru/eng/
WestPac [Australia]
WinBank (Piraeus) Redirection [Greece]
www.winbank.gr
WorldPay
www.worldpay.com
WorldNet TPS XML Gateway
worldnettps.com

* - כוללת רק ב CS-Cart  Russia

אם לא מצאת מערכת סליקה נדרשת ברשימה זו,נסו לחפש אותה ב CS-Cart Marketplace . לקבלת מידע נוספת, אנא צרו איתנו קשר.