סנכרון עם eBay

שים לב!!!

הרחבה זו זמינה במערכת ללא עלות נוסף

 

 
[צור קשר לקבלת מחיר]

מוצר זה מופץ באופן אלקטרוני. על ידי רכישה אותו אתה אוטומתי מסכים עם תקנון החזרות שלנו והסכם רישיון.

.

הרחבה זו זמינה במערכת ללא עלות נוסף

 

תוספת זו מאפשרת לך לייצא מוצרים מ-CS-Cart שלך ל-eBay ולקבל רשימה של פריטים שנרכשו בeBay בצורה הזמנות דרך CS-Cart. 

התוספת תואמת למערכות  CS-Cart 4.0.2, Multi-Vendor 4.0.2 ומעלה. 

אתה יכול למצוא את ההוראות מפורטות כיצד להגדיר ולהשתמש בתוספת זו בתעוד מודולים שלנו