_accessebility
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמת אתר לעיוורים
 • התאמה לעוורי צבעים
 • התאמה לכבדי ראיה (שחור)
 • התאמה לכבדי ראיה (לבן)
 • הדגשת כותרות
 • תיאור לתמונות
 • חסימת הבהובים
 • תצוגה רגילה
 • _transform_headers
 • גופן קריא
 • חלונית הגדלת הטקסט
 • בטל נגישות

סנכרון עם eBay

שים לב!!!

הרחבה זו זמינה במערכת ללא עלות נוסף

 

 
[צור קשר לקבלת מחיר]

מוצר זה מופץ באופן אלקטרוני. על ידי רכישה אותו אתה אוטומתי מסכים עם תקנון החזרות שלנו והסכם רישיון.

.

הרחבה זו זמינה במערכת ללא עלות נוסף

 

תוספת זו מאפשרת לך לייצא מוצרים מ-CS-Cart שלך ל-eBay ולקבל רשימה של פריטים שנרכשו בeBay בצורה הזמנות דרך CS-Cart. 

התוספת תואמת למערכות  CS-Cart 4.0.2, Multi-Vendor 4.0.2 ומעלה. 

אתה יכול למצוא את ההוראות מפורטות כיצד להגדיר ולהשתמש בתוספת זו בתעוד מודולים שלנו